De OR-verkiezing is van start. Breng nu je stem uit!

Medezeggenschap binnen MediaMarkt

Via de ondernemingsraad (OR) heb je medezeggenschap over onze organisatie en dus over jouw werkplek. De OR heeft medezeggenschap over allerlei zaken waar de directie van MediaMarkt Nederland zeggenschap over heeft. In de praktijk houdt dit in dat de OR meepraat en -beslist met de directie over de alle zaken die van belang zijn voor MediaMarkt Nederland en onze collega’s. 

Waarom een OR?

Het idee achter de OR is dat medewerkers het beste beeld hebben van wat er op de werkvloer en in contact met klanten gebeurd. Voor goede besluitvorming is het ontzettend belangrijk dat er mensen meebeslissen die weten hoe het in de praktijk gaat. En wie weet er natuurlijk hoe het er in de praktijk aan toe gaat? De werknemer natuurlijk, jij dus! 

De praktijk

OR-werk is natuurlijk ook gewoon werk. OR-leden worden daarom een aantal uren in de week vrij geroosterd om hun werk te doen. Naast dat je als OR-lid tijd krijgt heb je als OR-lid ook recht op training en opleiding. Zo zorgen we er samen voor dat jij de kneepjes van het OR-vak leert. In de praktijk komen er ook wel eens thema’s voorbij waar je geen kaas van hebt gegeten, dan roept de OR de hulp van deskundigen in.

Benieuwd naar wat de OR doet, kan en mag? Lees hieronder verder!

OR facts

Aantal zetels

Zetels
0

Zittingstermijn

jaar
0

De OR-verkiezing is over:

dagen
uur

Welke invloed heeft de OR?

Niet alleen wij vinden de OR belangrijk, ook de overheid vind de OR belangrijk. Daarom heeft de OR een aantal rechten gekregen. Deze rechten – wat de OR kan en mag – bepalen voor een groot deel wat de OR doet. 

Adviesrecht
bij organisatieveranderingen

Als er binnen MediaMarkt een belangrijk besluit wordt genomen dat de medewerkers aangaat, dan moet de bestuurder dat eerst voorleggen aan de OR. Denk bijvoorbeeld aan organisatie-veranderingen of investeringen. De directie van MediaMarkt legt hun plan dan voor aan de OR, de OR geeft hier een advies over (bijvoorbeeld een positief of negatief advies), wat de directie mee kan nemen in het uiteindelijke besluit.

Instemmingsrecht
op personele regelingen

Een regeling die voor het personeel van MediaMarkt geldt kan niet worden vastgelegd/gewijzigd of juist ingetrokken zonder de instemming van de OR. Regelingen kunnen bijvoorbeeld gaan over arbeidsomstandigheden, opleiding, functiebeoordelingen of ziekteverzuim. 

De OR gaat echter niet over regelingen die in de CAO staan. Wijzigingen in de CAO worden door de vakbonden onderhandeld.

Initiatiefrecht
om voorstellen te doen

De OR hoeft natuurlijk niet te wachten op de adviesaanvragen of instemmingsaanvragen vanuit de directie. Als OR mag je ook zelf met initiatieven komen. De directie moet dat voorstel behandelen en naar de OR terugkoppelen, met uitleg over wat ze met het voorstel wel of niet doen. Op deze manier kan de OR op eigen initiatief besluiten voorstellen over thema’s die de medewerkers belangrijk vinden.

Weet jij al welke collega namens jou mag mee beslissen over personele regelingen voor jou en je collega’s? Weet jij al welke collega jouw perspectief mag delen als het gaat over organisatieveranderingen binnen MediaMarkt? Stem op die collega(‘s)!